Otváracie hodiny:
08:00 - 22:00 Hod.

0940 250 160

Podmienky používania web stránok

Webové stránky www.catalea.sk môžu obsahovať sexuálne explicitný vizuálny, alebo slovný materiál a môžu obsahovať eroticky zamerané materiály, ktoré môžu pohoršovať a urážať niektorých návštevníkov. Preto pri vstupe na tieto web stránky musíte spĺňať  nasledovné podmienky::

  • musí Vám byť viac ako 18 rokov a tým dosiahnúť plnoletosť
  • pokiaľ sa nachádzate v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená odlišne od predpisov Slovenskej republiky, potvrdzujete, že spĺňáte podmienky plnoletosti v danom štáte, je Vám viac ako 18 rokov a že vstup na tieto stránky nie je obmedzený a/alebo zakázaný predpisom štátu, v ktorom sa nachádzate a/alebo ktorého ste štátnym príslušníkom
  • súhlasíte s tým, že sexuálne orientovaný materiál ste oprávnení používať len v súkromí a to výlučne pre vlastnú potrebu
  • sexuálne orientované materiály Vás neurážajú, nepohoršujú a/alebo inak neohrozujú a na uvedené stránky vstupujete dobrovoľne
  • neposkytnete a ani priamo či nepriamo neumožníte prístup k materiálom získaných na týchto stránkach osobám mladším ako 18 rokov a ani iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v týchto podmienkách